Tullizin
 

| | |

Am tmeqqunt n tzeğğigin (2)

Si ger  tullizin id yefγen deg wammud-a , nefren-awen yiwet sγur Yazid Bulma . Tullizin n Yazid (War isem, Ammer… d Tiγimit d lbaṭel),  d Smaεil Σebdenbi (Lunğa, Kker a mmi ) cubant isefra am akken ara twalim deg tullizit n wass-a d tin id newwi ass yezrin.D tidett d tameqqunt n tjeğğigin i win iten yeqqaren( γas akken ur nefhim ara acuγer awal: tijeggigin yers deg wezwel s usekkil “z” ) . 

Tikwal dγa, Smaεil yessedad ula d isefra am di tullizt “Lunğa”, am akken yettuγal ar tayri-ines tamezwarut : tamedyazt.

Γas ad ters tmeqqunt n tjeğğigin, taγuri tekfa, taqsiṭ ad tidir deg wallaγ n imdanen , yal wa amek yettwali tettkemmil tullizt.

Amor Rekis

tzeggigin.jpg   

  

                        Tiγimit d lbaṭel

Yiwen wass tidett tleḥḥu d webrid-is, ata lbaṭel iluḥeq-itt.

-Ass-a ad-neqqim a tidett, ad d-nini tiquranin, aεyiγ, anida ddiγ deffir-I, anda tewwḍed-d, ma subbeγ tuliḍ, ma uliγ tsubbeḍ. Ass-a ad tt-nefru; ini-d mačči d lebγi-m a tidett ?

-Qrib ad ttenger ddunit. Ayagi d-yefγen seg yimi-k yessefraḥ ad yili imeṭṭi, anda telḥiḍ negreγ, anda truḥeḍ d axeṣ̣ṣ̣ar, yal wa amek ara isuγ, wa ččan-t, wa ufan-t, wa nγan-t, wa neṭṭlen-t d amuddur, wa yettru wa yettuγu. Yal wa d acu t-yuγen, ansi bγiγ ad –d flaliγ a k-afeγ a lbaṭel deg webrid-iw, cerweγ-tt merriγet akken ad rreγ tikerkas d ṭṭlam deg idis, akken ad d-tḍil tafat-iw . Ur teshileḍ ara, d axṣ̣im meqqren .

-Ad neqqim ad nefter, ass-a d tameγra, ur nettemfraq ara alamma…dγa ad nekcem γer dagi kan ad nefter.

Tidett tebγa ad tesefhem lbaṭel belli ad as-anfen ar ass nniḍen imi ulac γur-s idrimen, maca lbaṭel yeṭṭef deg wawal-is, imi s γur-s ara fetren, d netta ara tt-yefrun “akken yeqqar”.

Tidett d lbaṭel qqimen ad ččen, awal yettawi-d awal, seg umeslay γer wayeḍ, ur ssusmen ara armi yekfa wayen d-yersen. Lbaṭel yekker iruḥ ad ixelles s axeddam-nni, yenna-yas kra imeslayen I uxeddam-nni dγa isuγ:

-Amek akka ulac ṣ̣ṣ̣erf ?

Ata yuzzel-d umεellem . udem-is d azeggaγ si leḥya:

- Ṣṣert-aγ, d acu yellan akka ?

Axeddam s lxuf I ihedder, yessehfhem amεellem belli ur yelli I s d-yefka, yerna tidett attan dihin I teqqim. Amεellem iqelleb γer tidett akken a tt-yesteqsi, maεna lbaṭel yezwar-d γer awal:

-Ha! ha! Tidett ma tenna-d tidett ilaq a t-xelleṣ̣ amur-is .

 

Yazid Bulma

 

 

 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Ulac win i d-yennan kra γef umagrad-a. Ilik(kem) d-amdan amenzu ara d-yinin kra fell-as.

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s