Tullizin
 

| | |

Am tmeqqunt n tzeǧǧigin (1)

tzeggigin.jpgAm tmeqqunt n tzeǧǧigin d ammud n tullisin sγur Yazid Bulma d Smaɛil ΣEBDENBI, id yesezreg useqammu unnig n timmuzgha aseggas-a (2006). s uɛemmed n tesγunt ABC Amazigh d weγmis Tamurt i-ten isufγen tikkelt tamezwarut iseggasen izrin.

Ad nezwir assa s tullist "kker a mmi" n umeddakel nneγ Smaɛil .Deg ussan i d iteddun awen d nernu tayeḍ sγur mass Yazid Bulma .
A.RKker a mmiΓas akken mazal tebrek n yiḍ tuγ akk tizenqatin yeẓlen ta γef ta, bḍant tamdint-nni d tiγemmar, maca yuli wass, tamdint-nni, ǧǧan-tt-id imnekcamen yefγen tehtuta yakk. Taẓeyt imezdaγ-is-terfed ayen umi ur tezmir- taẓeyt daγen n iseggasen, fkan-as udem ikemcen n temγart yeṛwan lḥif .

D tidett, di tegrest, yezga yiḍ d a
γezfan. Itran nennum nettwal-iten di tebrek n yal iḍ uγen igenni am tfelwit d-yurew unaẓur, deg igenni n wakud-agi, itran fren deffir n weqbar n usigna aberkan yeččuren d aman .

Beṛṛa, deg ukud am wa, nnda yekkat s ixsan. Tagrest aseggas-a teqseḥ, asemmiḍ-is iteqqes. Aḥlil, aḥlil a win ur nesɛi cwiṭ n wexxam ideg yezmer ad yeẓẓel iḍarren-is. Am akken qqaren zik-nni : -win yesɛan taxjiṭ yaweḍ-itt, ma ulac ye
γz-itt. Awid kan anda a yeffer wemdan iman-is γas ad yili d aẓekka. Taguni beṛṛa tewɛerγas naddam ijebbed deg-k am tnifift, mi truḥ ad k-teγḍer tnafa, ad k-id-yesduqqes ucelyaḍ-nni, am usennan a yentu deg weglim-ik. Akka kečč d usemmiḍ d amennuγ alamma yuli wass. Ur yelli wefran wis sin i s-qqaren wid yennumen d umenṭer.

Deg uraǧu n tafrara, melmi ad d-iḍil yiṭij s tafat-is yeḥman, itekkes usergel i yimi, ssin akin, itetti yiles n wemdan am umeslub ara yettmeslay. Si lqaɛ n wanu n yiman a d-yali wawal d asefru, yal asefru d tamacahutt iɛeddan
γef uqerru-yagi yefγen iberdan. Akk tiktiwin ttefruruxentTucmitin tikwal, tiḥuskiyin si tama nniḍen, am yiḍ d wass a ttemsetbaɛent, akken a tezzint deg uqecrur-ik yeqquren alamma yuli wass .

Ur ẓri
γ ma d yir targit i yurgaγ neγ dreγ iḍ ger wuḍan n weγref-iw yessumten lhem-is, netta yeṛwan araǧu. Nekk tura, di teswiɛt am ta ttfaraseγ tuqqna n tiṭ ma rniγ-tt deg wusu d usummet-is yeḥman. Maca yewweḍ-d wakud akken a d-kreγ, ad sfezwiγ γef iman-iw. D tiγri n yemma, selleγ-as amzun akken tekka-d akin seg ugemmaḍ neγ tuli-d seg wanu, teqqar-iyi-d s leḥder kan : -kker a mmi, yuli wass.

Te
γli-d tduli, tufa-yi-d yemma nnḍeγ γef yiman-iw am inisi ma yekmec iman-is γer daxel, qqleγ d ddabex. Ay huh! Kerfeγ akk, ufiγ-d iman-iw d asemmaḍ am win yemmuten. ẓẓleγ din am tqejmurt yeqquren, igzem-iyi usemmiḍ. Dehmeγ-d afus-iw γer deffir, sferfdeγ, jebdeγ-d taduli γef iman-iw, uγaleγ s iḍes. Ccah, ufiγ talwit. Ggummaγ a d-kreγ, lemmer mačči d yemma i d-yuγalen, tikkelt-agi, thuc-iyi akk, tilli tanekra ulac.

Uǧwe
γ-d cwiṭ n tissas, jemmɛaγ ijufar-iw, kkreγ-d, maca nekk, mazal-iyi ṭṭseγ. Ad ruḥeγ kan ad ssirdeγ udem-iw , allen ččurent d tirtaw.

Ḍegre
γ tiṭ-iw γer beṛṛa, ass yuli tafat ulac, azniq yestewḥac. Muqleγ di tebrek n yiḍ, walaγ deg-s iman-iw am ugudu bu gennur. Acu lliγ ttwaliγ? ad uγaleγ d agellid γef tegduda n bururu s teγratin n tulawin.

Ayen I ice
γben allaγ-iw, d aɛbbuḍ-iw d wayen i yejguglen γer-s . Lemmer tettmečča tmess, ad ssbelɛeγ akk iṭij, takurt-nni ireqqen.

Si zik, segmi d-ilul wemḍal fell-i, werǧin ri
γ tikli n yiḍ . Maca, ur yuksan yiwen i t-yuγen, swiγ lqahwa, lsiγ abalṭu, refdeγ aggrab-iw qellaγSmaɛil ΣEBDENBITezreg-d di ABC amaziγ uṭṭun 39

 

 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


akli seg lezzayer - Tinin-is...
buhu - Tinin-is...
smail abdenbi - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s