Tullizin
 

| | |

"Liẓ-avuntir n Dda Qiqi"

"Liẓ-avuntir n Dda Qiqi"

A tt-hduγ i wiyi:

A wid yenḥafen tayri

Ffuden aman-ines di tefsut

Ma tebγam ad tḥemmlem yid-iyi

Ur qqaret lḥal ifut

Γas farṣet tiγmert-ayi

Ara d-tettafem di Tafukt.

Ixef n wutṭṭun-a d wa: Meγres, d useγres, d win γur-s.

 

Agzul:

Aṭlas yeffeγ-d seg wexxam yezreb, iḥar ad yemlil tameddakelt-ines Ḥayat ( „tarwiḥt n terwiḥt-iw“, akka i s-isemma netta) d wukud yesεa ttiεad ass-a. Dda Qiqi di tannumi yezga yessaḥab tabeḥlust-is, itezzi itenneṭ am izirdiw  ger yemγaren-nni yettγimin di „ plaṣ d arm“ ; ass-a , atan yecṭatṭṭew, ṭennben cclaγem-is, a s-tiniṭ yesraḥ-d rriḥa n čečču. Di tegnit ideg yiwen yezreb, wayeṭ yestufa. Aṭlas a d-yaf Dda Qiqi, a t-id-yeεreṭ γer tmeγra ara teg tiddukla Numidya ilmend n lεid n tmeṭṭut; Dda Qiqi a sent-id-yebdu seṭṭac, sbeεṭac... Taggara Aṭlas texdeε-it tmeddakelt-is, ur d-tusi ara, tameγra n Numidya tfut-it. Akken qqaren: “ Ur yečči seksu, ur inezzeh iṭebbalen“. A d-yeččar taqerruyt-is s tebyarin, ad iqirr γer wesgen-ines am waruy. Ma d Dda Qiqi a ziγen iruḥ yeḥṭer tameγra n Numidya.

Amek i t-id-qublen dinna? d acu i yeẓra? amek i yuγal s axxam-is, γer tmeṭṭut-is Nna Ququ?... D ayen  ara nẓer deg wuṭṭun i d-iteddun ( ma bγan at Numidya)...

 

Agzul n weḥric wis-sin:

Ay ack uqeṭmir, lemmer di yeεmer.

A Rebbi kečč d lqawi

Σjel s ddwawi

Tarwiḥt bezzaf tṭaε

Ma teẓriṭ ulac llwi

Mennaγ lmut a yi-tawi

Wala kull ass d aseṭmeε

Imeslayen-ayi n Ṣaleḥ Seεdawi a ten-hduγ d rreḥma i weltma-tneγ Fuziya Σeggad i yemmuten ass n 17/08/06. A tt-yerḥem Rebbi, yerḥem bab imeslayen-ayi, yerḥem yakk tarwa n Ḥewwa d Adem.

Agzul :

Aṭlas yeṣker ilmend n wayen i s-tga Ḥayat. Yemma-s di ccaw terfa nezzeh fell-as; segmi i tt-yessaged s unejli,mačči kan  iγaṭ-itt,tefhem i t-yuγen tqeṣṣer yid-s, tekkes-as cwiṭ γef wul-is. Azekka-nni mi yeffeγ seg wexxam yeẓra ayen ur yenwi ad iẓer: Ḥayat d wexṭib-is! Yemlal-d yiwen seg imeddukal-is di Numidya ( Yuyu), aneggaru-ayi yezzem-it-id nezzeh imi yezgel tameγra n tlawin i tga tiddukla-ayi-nsen. Ssyen, yemlal-d ameddakel-is Dda Qiqi ( wayi tessnem-t tura)? Ara s-d-yeḥkun s zzux γef tmaγra I d-nebder yakan. Maca, xuṭi yessen-it yemmal-d timucuha akken i tent-yebγa netta, mačči akken ṭrant. Ayen i s-d-yeḥka i Aṭlas iban-as-d i uneggaru-ayi d axayel kan. Dda Qiqi ffγent-as tirga mxelfa: ukren-as “ apurṭabal, yenu ula d tameṭṭut-is Nna Ququ, tezzi-yas s weεrur,tesserfa-t…

 

 

Agzul n eḥric wis-kraḍ (3):

Sidi Valuntinu di lḥasi.

Agzul: Aṭlas ad yennuγni di yir liḥala ideg  ttidirent tlawin s umata, timaziγin ladγa; ad igen s unezgum-nsent, ad yargu tusa-d γur-s Werdiya i d-iceyyeε Sidi Valuntinu. Mi ara iruḥ γur-s a s-yini uneggaru-ayi: D kečč, ay d imsellek n talsa, ma ur tḥuddeṭ ara tulawin, a ten-yessenger Dda Qiqi!

A ziγ Dda Qiqi yuγal d awaγezniw s ṣṣifa n ssaylala ( beret, neγ ačeγyay), yebγa ad yessenger akk tulawin n ddunit. Aṭlas ad yuγal d aferṭeṭṭu ( taḥacḥact) ameqqran, ad yesserkeb akk tulawin γef weεrur-is, ad yafeg yes-sent di tegnewt…   

 

Tamawt: ad snemmreγ nezzeh Dda Ğamal Benεuf  γef tullin i yi-d-yefka, γef useγtu i yesseγta iḍrisen-agi, akk d usebγes i ttafeγ γur-s.

atlasnatwemsed@yahoo.fr

 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


winna - Tinin-is...
Ğamal Benεuf - Tinin-is...
Vinus - Tinin-is...
¨Sufunizb - Tinin-is...
Ɛaziz akk d Ɛzuzu. - Tinin-is...
Guraya - Tinin-is...
Ḥemmu - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
Aṭlas - Tinin-is...
Guraya - Tinin-is...
Aṭlas - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s