Timenza  
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Ahya Ssimra !!
 • Nnif adarγal sγur Murad Irnaten
 • Adrar Σebbi
 • Racid At Ali Uqasi: Slimane Azem 30 iseggasen seg asmi i aɣ yeǧǧa
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Tafaska Umezgun Amaziγ
 • Tagara Umerri
 • Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
 • Amud isefra "Brut-as i wawal-iw!" umedyaz Nufel yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com.
 • Adfel d ideflawen
 • spacer
   

  | | |

  Mas At Cebbib d amedya

   

  Di tmeslayt taqbaylit awal: taqbaylit γur-es aṭas inumak. Tella ihi teqbaylit d abrid n ṣṣwab, dagi qqaren i win icḍen “tagi macci d taqbaylit!”. Tella diγen teqbaylit gar sin imdanen mi ara myegdalen. Dagi qqaren: “gar-i yid-ek d taqbaylit!”. Tella diγen teqbaylit d tamusni imi qqaren γef imγaren “ssnen taqbaylit”.
  Tella diγen teqbaylit d tafenṭazit. Tameslayt n tissas. Awal n isaγ. D tidett. D taγdemt. Neqqar: “d taqbaylit!” amzun ikfa wawal, ulac tuγalin ar deffir, akka ara teḍru.

  Xarttum inumak n wawal taqbaylit illan di teqbaylit skanen-d tamuγli  n uqbayli d wayen ittxemmim γef tudart. Qarren-d daγen amek isemlal uqbayli tameslayt-is neγ tanekkit-is d ubrid n tudart-is.

  Tineggura yagi mi is sliγ i mas At Cebbib ittmeslay nniγ deg ul-iw, war ma ukiγ d yiman-iw: issen taqbaylit! Issen awal aziḍan. Issen-as tikli i tutlayt. Am imγaren nni n zik, mi a refden awal di tejmaεt akken ad frun tilufa, akken ad ssusin talwit gar medden, akken ad ssiγen tafat n teγdemt deg ulawen n medden. Awal, win is-isnen aktili, izmer i tlufa timeqranin.

  Akka ihi mas At Cebbib izmer-asent. Iẓwer macci d kra. Iteddu ad yerr i teqbaylit ayen is-nekkes s ifassen nneγ, ayen is-nugi s timad-nneγ: amkan tuklal deg imawen nneγ, aḥric tuklal deg imyura nneγ. Mas At Cebbib, imi ifka azal i teqbaylit, ifka azal i wid i wumi ittmeslay. Iqudar iman-is iqudar-iten nutni.

  Sliγ-as macci d tikkelt irfed awal γef aṭas isentilen am tsertit, timanit neγ amezruy u myal tikkelt s teqbaylit. Ziγen illa wamek ara nemmeslay γef umezruy s teqbaylit. Yerna taqbaylit-is ur teccur ara d tifawtin n trumit am akken nennum nsel i wawal ar wiyaḍ. Ala, taqbaylit-is netta d taqurant, d talqayant. Teccur d sser. D taqbaylit!

  M.A.U

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s