Timenza  
 • Liz aventir n dda Qiqi
 • Taqbaylit : Aseẓreg n yedlisen n Salim Benkhelifa
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Γurwet wi nettut !!!!!
 • Ilmend n wass agraɣlan n yemrayen (14 furar) neɣ « saint Valentin »-Journée mondial des amoureux.
 • Tafaska n Mass Valentin (St Valentin) : 14 deg fuṛaṛ
 • tiɣri i usenfar (projet) : l´opéra s teqbaylit
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Amattak amecṭuḥ Asmuḥyet n "Petit pédé" - Renaud Séchan - ( Sεid At Mεemmer )
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • Agzul usarag "Amzgun d yelmeẓyen" n Waqbu (Yulyu 2014)
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Lvachir Vouchlaghem - Ayen Akka
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Warek d Wasin
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • spacer
   

  | | |

  Tabrat ugellid afarsi

   

  Afarsi

  Aha ddem-d axudkar*

  ad as-nerr tabrat i Σumar,
  ssuqel-itt γer taεrabt, ẓwer,
  kečč teγriḍ!
   
  A k-n-hedreγ s tfarsit,
  win ur nefhim, ssefhem-it,
  ini-yas " tagi d tiririt
  ugellid"!
   
  Aru-yas i bu rrebrab,
  ini-yas " a mmi-s n Lxeṭṭab,
  tugarem iqjan imeslab
  akken teṣṣḍem"!
  S tidet tessewhameḍ,
  d lxalif n waεraben tḥekmeḍ,
  maca, acemma ur t-tessineḍ
  ay aεeggun.
   
  Γas ulamma ur d aγ-tessinem,
  di tniri izeqlen i d-tlulem,
  ger ileγman i d-tekkrem
  s war tamusni.
   
  Deg-neγ teggulleḍ ad nefnu,
  akken i d ak-yehwa cnu,
  nekkni ad nerreẓ, ur nkennu
  zdat Rebbi-k.
   
  Nif-iken, amek ad aγ-temlem?
  Ma nugi, ad aγ-tenγem,
  s yiγil d ujenwi i theddrem,
  akka i d kenwi.
   
  S ifarsiyen ay argaz n lεali
  d agdud n yedles d tẓuri,
  nezwar-d iyuẓaḍ mi d-nuki,
  ur nexxuc.
   
  Tram ad aγ-terrem d lmal,
  d llah wekber ad nesεu d lecγal,
  ad nesmuhduy semmus tikkal
  neγ sḍis yal ass.
   
  Nesmuhduy i Rebbi ameqqran,
  mačči s webrid n leqran,
  akken imdanen anida rran
  ad afen tayri.
   
   
  Llsas imenzayen yelhan,
  nessuli-t s uxemmem aẓidan,
  mi akken tesseblaεem izerman
  di tniri.
   
  Tiyessitin-nwen ideg d-teffγem,
  tin d-yegren nnefs a tt-tenγem,
  d timuddurin i tent-meḍlem,
  acimi?
   
  Tukerḍa, tukksa n leqder,
  imenγi, azaglu d leγder,
  teqqarem yid-neγ a ken-neẓẓuγer
  deg webrid n Rebbi.
   
  Tennam nesmuhduy i tmess,
  yir tanamit ad awen-tt-nekkes,
  tessemγarem deg yiles
  γef wulac.
   
  Rebbi-nneγ ur d aγ-yenniḍ takurt,
  Nettwali-t am yiṭij γef tmurt
  di tafat d wurγu n tafukt,
  amek ur teẓrim?
   
  S ukasan tessekrem lhull,
  yif-iken aqerru weγyul,
  tram ad tsefḍem axlul
  s ibernyas-nneγ.
   
  Imi d nutni i d aγ-d-yewwḍen,
  a d-nefsi tidak yennḍen,
  aru-yas akk ayen-nniḍen,
  ini-yas ṭṭef ihi !:
   
   
  Tessawalem llah i Rebbi, tennam d ameqqran imeqqranen.
  Yuzen-awen-d Meεmu d nnbi, s yisem-is di tmegraḍ tγeṭṭlem.
  Di tmegraḍ mi ara tγeṭṭlem, wissen ma teẓram tγelṭem
  neγ d netta kan i tḍefrem, daya i wen-d-yewwi?
  Yal wa yeqqar nekk d ineslem, di tudert i medden ttekksem,
  ur tettseḍḥim theddrem, γas terwi, tebberwi.
   
  Ad awen-εeggneγ ḥadret, ṭṭfet izmawen n Sikikda-nwen!
  Ẓriγ tram ad nemmet, ayla-nneγ ad yuγal d ayla-nwen.
  Ayla-nneγ ad yuγal d ayla-nwen, kenwi mačči d izmawen,
  nniγ-awen yakan d iqjan yeṣṣḍen, ur ndimeγ ara.
  Ur tesεim ara ulawen, tessulim i medden asawen,
  tessekcam tugdi tmuγli-nwen, mačči d tirrugza.
   
  Sεid At Mεemmer
   
  Xudkar: Amru s tfarsit.

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s