Tamedyazt  Réduire
 • TILELLI
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Lakul n tayri (Tasuqqilt n "Madrasat al Hub " n Nizar Qabani
 • Ad nemḥemmal
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Ugadeɣ ad temzel tefsut
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Tagi d Sunna
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Amulli n YEMMA: Mehjuba At Azzuz
 • ZAAZI
 • "Brut i wawal-iw" n Nufel Si tira ar tira
 • Azaglu
 • Ddivan, abehri, tudert n Abu Newwas
 • Neqber (Malek Houd)
 • Hemmel-iyi
 • Asmekti Muhya, awal, sin..."Ttxil n wudem-im"
 • Neččeḥ yiwen yiwen (M. Houd)
 • Ula d tagi d ssalima
 • Σeffeṭ (Malek Ḥud)
 • AΓULID NULI-T
 • Imedyazen am zik am tura
 • WIZA
 • Tiddukla i tmanit (Sɣur : D. Messaoudi)
 • Awala ger wergaz d tmeṭṭut (sγur Σmer u Deḥman seg Tala n Tazart)
 • Aqeddac үef yebkan (Sүur : D.Messaoudi, Takerboust)
 • Aya zṛiγ-t di Muṛsilya ! (Ğamal at Udiε)
 • tamurt imedyazen, Mexluf BUΓAREB
 • Berzidan iẓẓan d wakraren-is
 • Dihin…dagi ! (sγur Ğamal at Udiε)
 • imnegfen
 • Amenzu
 • Malek Ḥud: tasuγelt n usefru n Tespenyulit Angela Figuera Aymerich "Je ne veux pas" & Muḥend Saεid Amlikec
 • Terwi tebberwi (Sγur: D.Messaoudi)
 • Melmi ara yesleb urumi?
 • Imeṭṭi n wegdud (A. Mokrani)
 • "Ṣellit tura f Muḥemmed"!
 • Yennayer (Islam Bessaci)
 • AHRAḤU! (sγur Islam BESSACI)
 • Tiktiwin ubeεuc…neγ…ḥedṛeγ mi teḍra !
 • EĞĞT-AΓ
 • Affar d ugerninuc
 • Tallit n gerninuc (Ğamal at Udiε )
 • Yusef Ɛcuri : Kraḍ (3) isefra
 • Agujil (asefru sγur Amar Mokrani iwaḍiyen)
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiğaten
 • Kraḍ isefra n Ḥsen Maric
 • A kra i mu zeddiget lḥila
 • TANUMI g Tiṭṭawin: Nker Ay Amaziγ!
 • TUGDUT
 • Am wi yellan (C. B. Tanaslit).
 • I kečč a dda Muḥ
 • ISEFLAN N TEFSUT
 • In-asen daγen ayagi
 • Iγerban atnaya
 • Sif ...
 • Tawenza yurğan talalit
 • Ttxil-ek ay ul cfu
 • I kečč ay Azwaw
 • Teγzi n yiles , ammud isefra sγur εabdelḥafiḍ Kerruc
 • Farida n At Harun: Cfan igenwan...
 • A dda Ferḥat
 • Malek ḤUD
 • Nnig Wurfan sγur Abdellah Arkoub
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiǧaten
 • Asegres n Belqasem Ihiǧaten
 • Yugurten Segni
 • Timeẓriwt n Laḥlu
 • Asefru n Lwennas Matub ɣef 20 deg ibrir
 • Sliman Azem: Afṛux ifirelles
 • TAJMILT IWFENNAN (Farid Fellahi)
 • AMRIG-IW (Rabah Bettahar)
 • Ṛemḍan at Menṣuṛ (Isefra n at zik)
 • Inna-yas Ccix Muḥend
 • TRISITI
 • Ass n 25 di Yunyu : yeγli usalas
 • Belqasem Iḥiǧaten:Seg wawal γer wayeḍ.
 • Tamurt-inu ur tgi tamurt (ADERFI Laarbi)
 • Temẓi (Farid FELLAHI )
 • Aḥeddad l-Lqalus
 • Belqasem Ihiğaten
 • Muḥend U Σisa n Tala n Tazart (Awines (siècle) wis 18)
 • Daḥman Umsal
 • Nek d caf imaziγen (Tinzawatin)
 • Laḥlu' Musa: Yal awal s bab-is
 • Asefru n Σmeṛ amceddal (~1850)
 • spacer
   

  | | |

  Amulli n YEMMA: Mehjuba At Azzuz

   Ass-a d amulli -inem a yemma., Kemm a tagellidt n tzizwa.

  Yennayer deffir tewwura , d amulli-inem a yemma.

  Xas ur teddiḍ ara i leḥfa, teddid i lehwa. Taferka d-nufa d azzu terrid-tt d ssraya. Yal tazemmurt di tferka n baba, tessen nnhati-m, tesswed-tt s imetti-m, yal adref yecfa i "tiεuppejt-im"

   

  Mi yessa wegris n furar, acmumeḥ-im yessaγ tafat di lexla, yerra tili i wagu. Ad tawid azemmur ar yizid.

  Kemm macci n At zik-nni, mezziyed xas tecfid i tilla, acu kan macci n Tura, Xas akken i tutlayt tgiḍ amḍiq, yal ass tefkid-as tazwayt. Lluleγ-d, ufiγ-tt id tuγ irebbi-m, tesmeγreḍ-tt id gar-aneγ. Mi nγil nessen taqbaylit, nemmed, ad tinid "a tarwa tinna macci d asfirec kan, macci kan d isefra neγ d izlan, ulamma wid-nni d agerruj d ǧǧan leqrun, macci menwala ilmed-iten. Tennid, aqbaylit d awal d tuttfa deg wawal, d nnif, d tilelli,..."

  Assmi d nnulfant tikta, qqareγ-am macci akka. Tenniḍ rju a yelli, tudert macci ala assa : yal dqiqa s temsirt-is, yal ass s dderk-is. Ur tettfafad γef tiryalin wanag tiwiztin, tessegmayed tigemmi-m, tesswayed tineqlin ternid taktiwin.

  Mi m-nniγ azaglu ala. Tenniḍ : " ur tbubbeγ akken ad t-bibbeḍ, xas bubbeγ aqecwal, ay deg-s d lγella"

  Lweqt izri, "ala"nni mazal yecca allaγ, igellel deg-i, anamek-is yuγal d "ih" mi d-yeswa si tala n leεnaya-m.

   

  Ay d-tewwi-d a timucuha n Yeqbayliyen neγ n Yirumiyen, assmi thekkud Hanseld Gretel, γileγ-ten d Imaziγen.

  Ay turiḍ isefra-m deg uttafttar, dγa anda illa-t?

  Ay tessawleḍ a timucuha, ay tettarud deg yisefra ayenni tura semman-as "si tmawayt ar tira " kemm imir ur teẓriḍ ara. Anda yella waya di tmaziγt nesselmasd assa?

  Mi m-nniγ ẓriγ aya d uya, tiniḍ:  acimi ur t- turiḍ ara?

   

  Assa nekk da kemm dinna. Assa d amulli-m a YEMMA

  Dagi neγ dinna tidmi-nneγ ur kem-tettaǧǧa.

  Dinna neγ dagi azal-im ur iγelli.

   

  Kem a YEMMA ileqqmen sser d lhiba.

   

  Kemm a yemma tagelidt n tzizwa.

   

  Nasira Abrus

  1 Janvier 2013

   

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


  nebil - Tinin-is...
  lilya tamilla - Tinin-is...
  lilya tamilla - Tinin-is...

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s