Tamedyazt  Réduire
 • TILELLI
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Lakul n tayri (Tasuqqilt n "Madrasat al Hub " n Nizar Qabani
 • Ad nemḥemmal
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Ugadeɣ ad temzel tefsut
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Tagi d Sunna
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Amulli n YEMMA: Mehjuba At Azzuz
 • ZAAZI
 • "Brut i wawal-iw" n Nufel Si tira ar tira
 • Azaglu
 • Ddivan, abehri, tudert n Abu Newwas
 • Neqber (Malek Houd)
 • Hemmel-iyi
 • Asmekti Muhya, awal, sin..."Ttxil n wudem-im"
 • Neččeḥ yiwen yiwen (M. Houd)
 • Ula d tagi d ssalima
 • Σeffeṭ (Malek Ḥud)
 • AΓULID NULI-T
 • Imedyazen am zik am tura
 • WIZA
 • Tiddukla i tmanit (Sɣur : D. Messaoudi)
 • Awala ger wergaz d tmeṭṭut (sγur Σmer u Deḥman seg Tala n Tazart)
 • Aqeddac үef yebkan (Sүur : D.Messaoudi, Takerboust)
 • Aya zṛiγ-t di Muṛsilya ! (Ğamal at Udiε)
 • tamurt imedyazen, Mexluf BUΓAREB
 • Berzidan iẓẓan d wakraren-is
 • Dihin…dagi ! (sγur Ğamal at Udiε)
 • imnegfen
 • Amenzu
 • Malek Ḥud: tasuγelt n usefru n Tespenyulit Angela Figuera Aymerich "Je ne veux pas" & Muḥend Saεid Amlikec
 • Terwi tebberwi (Sγur: D.Messaoudi)
 • Melmi ara yesleb urumi?
 • Imeṭṭi n wegdud (A. Mokrani)
 • "Ṣellit tura f Muḥemmed"!
 • Yennayer (Islam Bessaci)
 • AHRAḤU! (sγur Islam BESSACI)
 • Tiktiwin ubeεuc…neγ…ḥedṛeγ mi teḍra !
 • EĞĞT-AΓ
 • Affar d ugerninuc
 • Tallit n gerninuc (Ğamal at Udiε )
 • Yusef Ɛcuri : Kraḍ (3) isefra
 • Agujil (asefru sγur Amar Mokrani iwaḍiyen)
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiğaten
 • Kraḍ isefra n Ḥsen Maric
 • A kra i mu zeddiget lḥila
 • TANUMI g Tiṭṭawin: Nker Ay Amaziγ!
 • TUGDUT
 • Am wi yellan (C. B. Tanaslit).
 • I kečč a dda Muḥ
 • ISEFLAN N TEFSUT
 • In-asen daγen ayagi
 • Iγerban atnaya
 • Sif ...
 • Tawenza yurğan talalit
 • Ttxil-ek ay ul cfu
 • I kečč ay Azwaw
 • Teγzi n yiles , ammud isefra sγur εabdelḥafiḍ Kerruc
 • Farida n At Harun: Cfan igenwan...
 • A dda Ferḥat
 • Malek ḤUD
 • Nnig Wurfan sγur Abdellah Arkoub
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiǧaten
 • Asegres n Belqasem Ihiǧaten
 • Yugurten Segni
 • Timeẓriwt n Laḥlu
 • Asefru n Lwennas Matub ɣef 20 deg ibrir
 • Sliman Azem: Afṛux ifirelles
 • TAJMILT IWFENNAN (Farid Fellahi)
 • AMRIG-IW (Rabah Bettahar)
 • Ṛemḍan at Menṣuṛ (Isefra n at zik)
 • Inna-yas Ccix Muḥend
 • TRISITI
 • Ass n 25 di Yunyu : yeγli usalas
 • Belqasem Iḥiǧaten:Seg wawal γer wayeḍ.
 • Tamurt-inu ur tgi tamurt (ADERFI Laarbi)
 • Temẓi (Farid FELLAHI )
 • Aḥeddad l-Lqalus
 • Belqasem Ihiğaten
 • Muḥend U Σisa n Tala n Tazart (Awines (siècle) wis 18)
 • Daḥman Umsal
 • Nek d caf imaziγen (Tinzawatin)
 • Laḥlu' Musa: Yal awal s bab-is
 • Asefru n Σmeṛ amceddal (~1850)
 • spacer
   

  | | |

  Neqber (Malek Houd)

  Neqber


  Tafdult yundin ur tzeggel
  Win teskuffer yeqqim din
  S temrart amgerḍ yejgugel
  (ɣe)F tmurt ur d-rsent tfednin
  Nutni, ur ten-yeɛni uɣbel
  Dhan-d d ujmaɛ n tɛeqqayin
  Buglu deg umakan neɣ azzel
  Taggara-k d ddaw n tmedlin
  Rnu-as zzit i tmes
  S ssekker ččar asegres
  (de)G ubrid tewwteḍ: Hedd ! Tnin !

  Tagrawla wwin n lyasmin
  Idammen ur sɛin tariḥt
  Acḥal d tarwiḥt i yeɣlin
  Mmugren zzman n teqriḥt
  D izgaren i izerɛen timẓin
  Iɣyal ččant-tent s tiṣṣiḥt
  Ttrad ɣur-sen d tixeddaɛin
  Ɛudden tadamsa d taẓllit
  Segger taflukt ɣer waman
  Targuḍ azekka yelhan
  Yečča uslem tameddit


  Asirem, ha-t yessusem
  Wiss ma ad iɛiwed ad d-ilal
  Tiɣerɣert teččur d lhemm
  Tudert yettwakkes-as wazal
  Ɣer terbut yurag ssem
  Nɣan amdan, wwin akal
  Deg ugerjum yebleɛ wawal
  Ɣas ma ur d-nenṭiq neḍlem
  Wwten-aɣ merra ɣef walim
  Ad nettu timẓin, aclim
  Ɛelfen akerciw n ulɣem

  Mel-iyi-d amek ad tefru
  Taqnuẓt ur teshil tuɛer
  Nbubb, nettbabba nettru
  Tifrat tedha-d d uzuɣer
  Bezzaf iḍul usaru
  Uqbel taggara-s neqber
  Tagnit, nebɣa-tt ad tdewwer
  Yal wa ad yaweḍ lebɣi-s
  Ad yettimɣur ccan-is
  Tamurt, deg (yi)genni ad tzehher.

  Malek HOUD


  Iɛemrucen

  Tawacult n Iɛemrucen
  D yiwet n twacult iman-is
  Imdanen, deg-s dehcen
  Ḥṣan amek i d-tuɣ abrid-is
  Terwa agessar d usawen
  Deg yinig neɣ deg tmurt-is
  Taddart-is d Iɣil Ɛli
  Syinna i d-tebda tikli
  Deg ubrid yessan d agris.

  Tudert-is semmḍet d agris
  Urǧin i d-temmuger tayri
  Lezzayer tugi ddin-is
  Ddin-is d win n Urumi
  Fransa tɣucc tizzayrit-is
  Imi ɣur-s urǧin telli
  Amzun yeɛweq yixef-is
  Tugi ad tezzenz nnif-is
  Yeqqim dima d aqbayli.

  Imeṭṭi-ines s teqbaylit
  Akka i d Jean Lmuhub
  Yura iḍrisen s tefransist
  D tutlayt yečča am uḥbub
  Netta d uletma-s Marguerite
  D yemma-tsen Faḍma wwin ddnub
  Anda ruḥen ugin-ten
  D tismin i ttasmen deg-sen
  Ɣur-sen zher d ajerbub.

  Lmuhub d agrawli ameqqran
  Yekkin deg tlelli n Lezzayer
  Lezzayer ur s-tefki ccan
  Ur teǧǧi isem-is ad d-yezher
  Tedda d win i tt-yeǧǧan
  Mi d-yekker umger s iger
  D Yugurten i d imawlan
  D timuzɣa i d iẓuran
  Nnif n Jean ur inegger.

  Cergen ul-is ameɣbun
  Ires gar sin n yiberdan
  Wwten amek ara s-nfun
  Timuzɣa-s deg yiẓuran
  Tigzi-s terra-t d ageldun
  Ayen yura ɣur-s ccan
  Tirgit-is treqq deg lkanun
  Mačči d win i tettun
  Isem-is yezdeɣ igenwan
  Ha-t-an yezdi d yitran.

  Malek HOUD

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


  nacy abrous - Tinin-is...
  muhend - Tinin-is...
  mestafa - Tinin-is...
  Urti - Tinin-is...

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s