Isalen  
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Tamaziɣt deg tesnawit
 • Ax yella, tuṭṭfa ulac deg Weqbu.
 • Tafaska n Muḥend Saεid Amlikec (M. Houd)
 • Amekti
 • Zwaren, ewwḍen d imezwura u ad d-qqimen d imezwura
 • Issin : asegzawal n Kamal Buεmara
 • Tajmilt i Muḥya
 • Tiγri ar uttikki ar ṛṛeḥba n wedlis d wegtelγu amaziγ de TUBIRETT
 • D ileqqafen neγ d tiddas...neγ ahat d taγlalt
 • Talalit n wesmel amaynut
 • Aksil ilul ass n 20 di Tuber 2009
 • Arezqi Lbacir d inebgi n Rradyu "Numydia"
 • Isalan yerzan tafaska umezgun amaswaḍ Malek Bugermuḥ
 • Ayen yemmeslay l´ancien ass-a n 20.04.2009 di tiliγri (tilifun) yakk d yeqbayliyen yelḥan di tikli n MAK d-yellan di Tizi Wezzu:
 • Isalen
 • Kra si ccreε n (Daεi, aselway n Numidya) wass n Warim/Letnayen.
 • Izen n Σumar Derwic γef wesmel poetasdelmundo.com
 • Ilmend n sin wussan n tezrawt (unadi) i yettwasudsen deg Wehran
 • Ferhat deg Moyeuvre-Grande
 • Isteqsiyen i Mass K. Naït-Zerrad
 • Asteqsi: dacu ara nexdem ?
 • Atan wahil yeḍran deg Wehran
 • Ulγu n Umussu n Timanit i Tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagnit deg tella tmaziγt deg tmurt-is ass-a
 • tamkarḍit taγelnawt n Dzayer: Timlilit d wemyaru
 • Racid ΣELLIC tewwi-t tmettant
 • Tamendawt
 • Taẓrigt tis-sḍis (6) n tfaska n tmedyazt tamaziγt Mulud At Mεemmer
 • ABUDDU ILMEND USEGGAS AMAYNUT 2008
 • Asmel amaynut s Teqbaylit
 • D lewhayem! Ayen iḍerrun ussan-agi d Ikerdiyen msakit
 • I tecbeḥ tmurt-nneγ, lemmer tella deg-s tlelli!
 • Shirin Ebadi : tamṭṭut n akw inaẓaren
 • Wehran: Kra yellan yella mgal-nneγ ass-a
 • Amulli wis kraḍ γef tmenγiwt n MHENNI Ameẓian
 • Tamurt n Leqbayel, Lqaεida teṭṭef deg walal-is
 • KRA N WIN ITEDDUN ΓEF TIDETT YEṢṢAWAḌ
 • Issin-iyi ad ak-issineγ !
 • Amussu n Timanit yugi ad yettikki deg tefranin n Mayu 2007
 • Nγan Remḍan Ḥaifi assa n 24 deg Furar
 • Ur ten-ntettu, ur ntettu azal nsen
 • Nna Fa ad tuγal ar Munryal deg Furar-agi
 • Ğamal Benεuf: Isalen sγur tiddukla n Numidya & Ahil n tfaska tadelsant n Timidi d Tmerrit 2007
 • 2007 d aseggas n yidles aεṛab deg tmurt Umaziγ.
 • Anwi isekkilen i Tmaziγt ?
 • Tamazγa: Ussan n Wedlis Amaziγ
 • Tidak n Nna Fa
 • Nγan Σisat Rabeḥ
 • Tuγalin n Dda Sliman ar Tmurt
 • Sers iγsan-im deg talwit
 • Agdal n temlilit n Tefrit (Aqbu)
 • Zemmem, qemmem, ṭṭef imi-k susem.
 • Tabrat n Ğamel BENΣUF
 • Tiγri n wedrar
 • Immut win akken i s yennan :"Tamaziγt d yemma-s n tutlayin."
 • Aqbuc n ddabex neɣ nnif n twaɣit
 • Tisusaf mači d-aman kan, rregmat mači d-awal kan.
 • Aγmis "Iẓuran" yuγal-d ?
 • Aqusis Ussnan n Tesdawit n Bgayet
 • Tamaziɣt deg Wehṛan (Win yebɣan iqqaṛ: amek ?)
 • Gilles Duceppe ar tmeɣra n Yennayer
 • Tamkarḍit
 • 20 Yebrir n 1980 : Tafsut n tirrugza
 • spacer
   

  | | |

  TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
   

  Tazwert

  Leqdic  i txedmeḍ igarrez nezzah, acku ur t-xdimeḍ ara kan i yiman-ik, dayen iḥuzan akk timetti n Leqbayel. Isefra-ik ɛnan ilemẓi srid ɣer wul-is, tkemzeḍ-as-d swaswa amkan i t-yeččan ; Teḍra yid-k am win yettaken awal.

  Deg-sen tesxedmeḍ tamawalt teǧhed, yerna mkul ameslay tesḍefreḍ-as iḥulfan, awalen i d-tferneḍ  sɛan rruḥ dayen izaden, xas qwan wuguren d tlufa di yal asefru, ur teɣliqeḍ ara tawwurt i usirem.

  Win ara yeɣren adlis-a ur ittamen ara d asurif-ik amenzu di tira.Ur ak-id qqareɣ ara adlis-a ur yesɛi ara lexsas -I ikemlen ḥaca Sidi Rebbi- maca nekk ad k-in-iniɣ tanmirt-ik s tussda, imi tutlayt-nneɣ tuḥwaǧ tira.

  Tamaziɣt teḍra yid-s am ugrud yettmuruden mazal ur ibedd ara, d acu ara tt-isbedden ? D imru, imi d netta ara tt-id-yessufɣen deg baxix n timawit akken ad tecbu tutlayin nniḍen, yerna ur ittruḥ ara laɛtab n yimezwura kan akka di rrayeɛ.

  Uqbel  ad d-fakaɣ, ad d-iniɣ d timital-ik ara yeǧǧen tutlayt ur tnegger ara, acku negra-d di yiwen n tallit, anda  ilmeẓyen merra ttinigen ɣer yinig, ttnaɣen d uɣrum-nsen, yettewaḥettem  fell-asen ad ttun lasel, ttmeslayen tutlayt n tmurt anda  i ttidiren.

  Ma d imɣaren-nneɣ ad d-yass wass ad ruḥen kra din ad t-awin yid-sen, acu ara aɣ-id-yeqqimen ? Ḥaca ayen yuran, d wayen tura-m kunwi s tkemmict-agi i aɣ-d-yeqqimen ; Yiɣ netta ma nserraḥ-asen i yimɣaren-a ad ruḥen, ilmeẓyen merra unagen acu i aɣ-d-yeqqimen ? Ulac, am igujilen. Ad nekcem di tatut, ad nuɣal amzun akken ur d-nlul ara.

  Farida At Ucelhab

   

  Isalen & tidmiwin
  Sγur QASI Mexluf
  Tanemmirt i umedyaz-nneɣ Mesɛuden Fahim ! bla ma sṭuqteɣ awal ɣriɣ yiwen n usentel iban-iyi-d dacu ṣṣenf n umedyaz it-yecban, imi akken qqaren "imɣi n ṣṣaba meɛqul si tegnit mi d-yesmuqul" ... Freḥ a taqbaylit mazal llan At WAWAL.

  Sγur mina
  Isefra n tmazight sumata

  Sγur mina
  Isefra n tmazight sumata

  Sγur Nabil Mazouzi
  γεčğĞdČΣΓ

  Tekki da akken a d-tiniḍ kra neγ kra.
  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s