Askasi  

   Gradcap1

| | |

Tennam tuɣal-d talwit ɣer tmurt n Iqbayliyen?!

Tennam tuɣal-d talwit ɣer tmurt n Iqbayliyen?!

 

Dayen tura aqbayli-nni n yiḍelli mačči d win n wass-a. Yerra tablaṭ i wul-is. Yebɣa ad yidir ula d netta di talwit. Tamurt ziɣ truḥ d iḥricen, netta ur yeẓri. Ccwal-nni yendeh s lexdeε. Drus kan tili iruḥ d asfel. Twalam tura Aqbayli-nni meskin. Netta mačči d imcewwel, maca iḥemmel talwit. Гas akken ul-is trekb-it teggdi, sya ɣer d-a tettaṭaf-it tawla. U yerna, Aqbayli-nni yerra iman-is di ṭṭeṛf, yexḍa i tsertit. Tura imi tennam talwit kan: adabu mazal ittwehhi ɣur-s. Ma d aselway-nni isutur ttbut. Hataya ihi awi-d lbayan belli d Aqbayli-nni i d-yeskaren ccwal di tmurt… cwi kan aselway-nni yeẓra amek teddunt temsal; tili ad yexdem ayen yexdem Si Deεli di lkufar.Tura imi tennam talwit nni: atan tεedda-d zdat n uqamum n Uqbayli-nni, ur ilaq ara ad yekmel iγalen-is. Ilaq ad tt-imager s iγalen acku teεna-t temsalt. Yenna-d “ d nnuba-w tura ad steεfuγ”. Mačči di taddart-is kan di  tmurt merra " talwit  tella, tella" Dayen tura yeεya deg usuγu. Tamurt truḥ truḥ, meqqar ad issuter lehna. Akken i d-as yenna ğehha:” axxam yerγa meqqar ad seḥmuγ”. Ihi a Yiqbayel xḍut i ccwal, imi Aqbayli-nni yerra tablaṭ i wul. Гur-s talwit tif yal taγawsa. Cfiγ asmi i s-yenna: " talwit, ḥemleγ talwit".

Ad tidir talwit!                   

 Crif wanuγi

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Ḥmimic Abudali - Tinin-is...
Layas - Tinin-is...
Dabqa - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s