Askasi  

   Gradcap1

| | |

Nutni 9% wisen nekwni

 

Ussan-a izrin sliγ-as i Gilles Duceppe, azarugiẓri akibiki, ar rradyu inna-d d akken Ikibikiyen nnegren s wazal n 9% i ussegwass imi ttuγalen d iglizawalen, meḥsub ttuγalen ttmeslayen taglizit u ttajjan tafransit, tameslayt nsen.
Ikibikiyen ddren gar iglizawalen seg ussegwass n 1759*, ass-mi terfed Fransa ifassen-is sdat Igliziyen.  Imiren Ifransawalen di Marikan Ugafa llan kan. Xas akken igliziyen unfen asen ad idirin am Ifransisen, maca imi taglizit d tameslayt ih’nunfen akw γef idelsan umaḍal u iqqejmen cwit seg-sen, win illan d ameẓyan ar tama-s tesseblaa i t-sseblaa. D amulab sdat tlafsa!

Imi Kibek d tamnaḍt n tmurt n Kanada u, ama ken neẓra, Kanada d tamurt tafidiralit, Ikibikiyen seddawen tamurt nsen akken isen ihwa. Nutni γur-sen tinamit. Tameslayt tafransist d tameslayt tunsibt u s yis ixedmen, iqqedcen medden d tirni xas akken taglizit daγen γur-es azal d umkan di Kibek. Xas akken tafransist d tameslayt tunsibt, Ikibikiyen sallin illugan akken ad ḥarben ugar γef tmeslayt nsen am alug 101 idegren amahil, lakul akw d leqdic nniḍen ad ddun s tefransit.

Lḥasun, adabu, imsulṭa, tasartit, tadamsa d teγmist ddan akw s tefransist.La société Saint-Jean Bapstiste akw d L’Office quéécois bde la langue française ssalin-tt-id akken ad tḥareb γef tmeslayt u ad teldi tiṭ akken medden d tirni ad qqadren alug 101.
Xas akka, xas Ikibikiyen gan akw ayen i wumi zemren akken ad ssidren tameslayt nsen: sseqdacen-tt, ttarun-tt, âuzzen-tt, ḥurben fell-as, qallen-tt, nettat ara txetti s wazal n 9% i ussegwass. Myal assegwass, 9% deg Ikibikiyen ttuγalen d iglizawalen. Ma tkemmel-itt akka, ar 2050 ur d-ittγima ara umeslay n tefransnsit di temnaḍt n Kibek.

Tura ma illa Ikibikiyen ara ttnusun am tcemmaât myal assegwass, amek i teḍra d Iqbayliyen.
Tamurt nneγ tedda s taârabt, arrac nneγ qqaren u ttalin tiliẓri s taârabt. Win imden cwit iruh’ yuγal d aserdas kra ara iqazem d wayen ara ilmed ad yili s taârabt. Win ifγen ak-in i tlisa n tmurt n Iqbayliyen kra illan illa s taârabt.
Adabu, lakul, amahil d wayen nniḍen ddan akw s taârabt. Taγmist tedda s taârabt d tefransnsit. I teqbaylit? Ulac. Yak  ula d imawalan-is stehzan deg-s.

Am akken ur as-teccur ara tiṭ imi taqbaylit tnegger myal ass, myal agur u myal assegwass cwiṭ cwiṭ, irna-d iwwi-d udabu aârabeawalen ar tmurt nneγ akken ad xelḍen d Iqbayliyen u ad aten sekfen din din. Tizi Wezzu, Bgayt, Aqbu d Tuvirett macci d yiwet n temdint i ittuγalen macci d taqbaylit myal assegwass. Tura nger iban ara nenneger maca wisen dacut wazal-is myal assegwass. Xas ur t-nektal ara maca d 9%? 18 %? 36 %? 45%? Wisen. Maca ayen issagwaden aṭas d yir tikti nni id-ittasen tikwal s allaγ: a nuγal a nexsi. A nuγal d nfiḍ n tcemmaât irγan cwiṭ cwiṭ. A nenger. A nettwattu.

Dacu kan melmi ? Ur ẓriγ. Zik d tilawin i iṭṭfen cwiṭ adles d tmeslayt nneγ imi “ur γrint ara”, meḥsub ur mlalent ara d idelsan nniḍen. Qqiment d tiqbayliyin tiquranin. Si tsuta ar tayeḍ ihi, nettemyajja-d timusniwin d udles nneγ u d aya i t-ijebren. Maca tulawin uzekka d tiqcicin n wassa. Tiqcicin n wassa atentin di lakul ara qqarent taârabt. Atentin deg ixxamen ara ttwalint tilizri d isura n Maṣer s taârabt. Myal ass ihi, ula d nutenti, ara tuγalent d taârabin cwiṭ cwiṭ. Amek ara teḍru yid-neγ ihi ? Ad nakwi neγ aγ tawi tnafa s aẓekka ?


M.A.U*Texser Fransa ṭṭrad di Marikan ugafa di “la bataille des plaines d’Abraham”  d-izgan di tmaneγt n tmurt n Québec, tamdint n Québec, deg ussegwass n 1759. Monseigneur MontCalm d aqerruy  isardasen n Fransa. Sir Wolf, d win inehren issardasen n Legliz.

 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Hakim - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s