Askasi  

   Gradcap1

| | |

ANṢUF YES-M A LMUT

 

ANṢUF YES-M A LMUT
(Tawengamt)
 
Asmi i yebda uḍar tikli, yufa-d abrid yessawen! Tanila-s terra γer lebγi, γer wanda akken i zdin wulawen…Refdeγ allen-iw γer igenni, walaγ lferg n yetbiren. Di lqaεa aṣeggad yettgani, mi yejbed di zznad yefreq-iten! Ḥulfaγ… am wakken tiyita tres-d deg-i, itbiren-nni si tugdi rewlen! Γas idim ur d-yengi, ḥulfaγ…ḥulfaγ s terwiḥt tekfen, temlel fell-as tezzi, refden-tt sin ineglusen!
Ass-nni…
Ass-nni, seg-s akk i d-keflen wussan, tarwiḥt mi tunag fell-i, d itbiren-nni kan i tt-yeẓran! Mi teγṣeb tebda tikli, tessuruf ger igenwan. Tiṭ si mebεid i tt-tettwali, teṭṭafar-itt s tmuγli kan! Tafekka tettergigi, tettmeğğid γef tudert i tt-yeğğan, teqqar i terwiḥt: “Qqel-d γur-i, amek ara idireγ war iman?!” Nettat tεuẓẓeg dayenni, ur d-tesli i isuγan!
Ass-nni…
Nekk, γileγ d taggara, beqqaγ i tudert sslam!  Nekk d terwiḥt mi nebḍa, gar-aneγ ferqen iberdan! Greγ irebbi i lqaεa, dleγ talaba n ṭṭlam. Ttrajuγ aẓekka, anda ara yi-d-ires naddam, naddam n war tanekra…
Ass-nni…
Ziγ ur mmuteγ ara! Ziγ tudert werεad-itt da, yessenday deg-s wul-iw! Tarṣaṣt γur-i mi d-twehha, ires-d yetbir n lehna, yelqef-itt deg webdil-iw!
…Yeγli-d zdat wallen-iw, muqleγ-t s rrehba, deg yidim-is yeγma, yemmut deg webdil-iw! ur d-iḥerrek ara,  ur d-yerri nnehta, ar γur-s greγ ifassen-iw. Ttmuquleγ-t s leḥnana fell-as tenzef tasa, sserseγ-t-id deg irebbi-w, ssawaleγ-as s yisem n talsa, nniγ-as:
“ Ula d kečč i yettnadin lehna, ur k-yezgil yir lbext-iw, ur k-terri tmara, ammer i yi-teğğiḍ ad mmagreγ lmektub-iw! Kečč temmuteḍ, nekk griγ-d i nndama, tif-itt lmut tudert-iw. Wissen d acu i d sebba, d aṣeggad neγ d yir tawenza, i k-id-yewwin s abrid-iw?! ….”
Tres-d tsusmi rẓagen, talaba-w teffel s idammen, itbir ur d-iḥerrek! Ḥṣiγ yemmut dayen, ammer gliγ yid-s daγen, ammer ul-iw ur iḥebbek.

Ssardeγ-t s imeṭṭawen, kefneγ-t s tmuγli n wallen, deg wul-iw γzeγ-as aẓekka. S yidim-is yettengayen, uriγ γef ccwaḥed-is kra imeslayen, gerrzeγ-asen tira, d rruḥ ara ten-yeqqaren, yal mi ara d-llint wallen, di tnezzakt-nni anda ur d-icennu ara… Uriγ-as:

 

“ANṢUF YES-M A LMUT,
IMI NEDDER KAN S TMARA,
LEBΓI TΓUMM-IT TAGUT,
AZAL UR S-D-YEGRA,
CCFAYA TUGAR-ITT TATUT,
UR NEMMASRI TUDERT AM TA
Tuber 2007. Tanaṣlit

 

I yakk irwiḥen yeffuden, yeddren, yemmuten, neγ yemmuten ur ddiren. I wulawen i tḥuza truẓi, i wid yellan war lebγi, i widak daγen ur nelli, i unekraf, i  ilelli, i kra n win yellan am nekki.

 
 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


War isem - Tinin-is...
Ğ.B - Tinin-is...
Ğ.B - Tinin-is...
Tamazight - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s