Askasi  

   Gradcap1

| | |

Ifaγ-k a ifil !

ifil.gifIfaγ-k a ifil ! (en defensia propia) sγur Fernando Sorrentino seg tmurt Tarjentint, tasuqilt ar teqbaylit Amor REKIS

Ass n 25 di yulyu, εarḍeγ ad aruγ asekkil A s tmacint n tira greγ-as tamawt I yiwen uzumbil yersen γef tleṭṭaṭ n ufus azelmaḍ . Deg ass wis 27 yettban-d yerna teγzi tehri.Deg ass wis tlata n γuct, ddmeγ timisit tban-iyi-d ṣṣifa-s, yettban am akken d ifil amecṭuḥ. Ifil amecṭuḥ akk n ddunit maca d ifil s timmad-is. Iqqen ar uḍaḍ-iw seg traṭiwt-is tamecṭuḥt . γas iqqen, izga itteddu amek is yehwa acu kan tikli-ines teqqen ar tikli-inu d lebγ-iw .

S zzux, s tuggdi, s ukukru, saknaγ-t I imdukkal-iw . Wehmen akk, nnan-iyi-d dir-i ad sεuγ ifil deg uḍaḍ-iw, weṣsan-iyi ad ẓreγ amejjay n weglim . Ur d-asen sliγ ara, ur ẓriγ amejjay, ur uγaleγ aten ẓreγ nutni, qqimγ-as I ifil ttεasaγ-t mi yettimγur yettnerni .
Taggara n wayur n γuct, yuγal d ifil amecṭuḥ amelḥan, ini-is am iγiγden, annect n taḍaḍect-iw di teγzi, maca zuret cwiṭ fell-as . Zik tturareγ yid-s yal-ass . Tikwal ferḥeγ mi-s-ttedduγ di neqqma, tteskikiḍaγ-t, selmadγ-as ad ineggez γef tγawsiwin timectiṭaḥ: taqrast n ẓalamiṭ, aseslaf neγ tasemsut.

Imiren nniγ-as yewweḍ lawan as geγ isem, xemmeγ γef kra n ismawen iseḍsayen, yuγen tanumi medden asen semmin I ifil am Dumbo, Jumbo d Yumbo …maca mi εyiγ semmaγ-as kan : Ifil.

Laεzzaw mi ara seccaγ i Ifil . suzzureγ γef ṭṭabla iftaten n weγrum, iferawen n cclaḍa, tubbiten n imγan d iḥedran n cakula . Ifil ad imbarraz akken ad yaweḍ ar ucc-is maca ma ẓẓmeγ afus-iw, d awezγi at yaweḍ, sbegneγ I iman-iw d akken Ifil d tubbit –tubbit iḍeεfen – seg tfekka-w .
Kra n ussan kan iwweḍ Ifil annect uγerda, awen-t-id-iniγ kan, ur d-as zmireγ am zik. Taleṭṭaṭ-iw mecṭuḥet aṭas fell-as .Imiren mazal γileγ aγbel ameqran d anerni n Ifil . Faqqaγ macci d win kan mi yessaweḍ annect izimer, assenni ula d nek annect izimer I lliγ .Iḍ nni, d kra n uḍan iten iḍefren, γef tεabbuṭ-iw I ṭṭseγ, afus azelmaḍ berra ussu . Ifil γef tγerγert I yeṭṭes . syen ilaq-iyi ad ṭṭseγ udem-iw γef lqaεa, aqerruy-iw γef uraṭiw-is, iḍaren-iw γef uzagur n Ifil. Din din kan ufiγ d akken tacriḥt seg wammas-is berka-itt. syen, taraṭiw-is kan . sufella n traṭiwt-is id gwriγ, uγaleγ annect uzumbil, ur izmir ḥed ad iyi-iwali .

Imiren ugadeγ ad negreγ, ad qqleγ d aεeqqa kan n traṭiwt n Ifil . Zrin ussan tεada-yi tugdi-nni, uγaleγ tetteγ . Lemdeγ amek ara secceγ iman-iw, s tisigar, s imγan, s zerriaε, s ibeεac ur nettban .Aya zik, ma d tura ḥarraγ amekkan igerzen sufella uraṭiw n Ifil. γas akken liḥala-w ur tban ara, maca tura zemreγ ad ṭṭfeγ agerguc ad walliγ war ma ẓern-iyi inerzaf n walma n iγersiwen. Imiren, tban-iyi taluft. ẓriγ Ifil ibda yettiwzil .imdanen ttεadayen, ttaken tiẓiḍanin, γilen I Ifil kan imi d netta isen yettbanen, ur ccukten din I lliγ, ur d-as gren tamawt I wayen id yettasen, ayen yeqqimen yeffer si laεḍil ad iffeγ . ttḥulfuγ s iman-iw meqqrit fell-as, ifaγ-t .


Azumbil: lxana .
Asekkil : lḥerf .
Ifil: lfil neγ ilu .
Timisit : zdaj yesimγuren udem n tiγawsiwin .
Amejjay : ṭṭbib .
Ini : llun .
Taraṭiwt : tazaεkukt .
Tiγerγert : lqaεa.
Tasemsut : taγawsa is inseffeḍ ayen nura .
Agerguc : taligaṭut.
Alma n iγersiwen : zoo.

A.R 19/03/2006

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


F. Sorrentino - Tinin-is...
Angwmar - Tinin-is...
Mack - Tinin-is...
Tansa - Tinin-is...
hakim - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s