Ilugan n tira
 
Tirni
 
 
Tikti d tmetti taqbaylit
  Tawenza n tmurt n Yiqbayliyen mačči yiwet n tedyant i yezrin fell-as di semmusan (50) iseggasen-agi ineggur. Yerna, agdud aqbayli ur yelli d win iεezlen iman-is ɣef umaḍal. Timsal-agi ssawḍent tikti d tmetti taqbaylit ad beddlent. Atan i...
(i t-id-yesẓergen d Lidya A. W.)

Agzul usarag "Amzgun d yelmeẓyen" n Waqbu (Yulyu 2014)
Di yulyu 2014, ihegga-d wammas adelsan n Weqbu taẓrigt tis 10 n tfaska umzegun amaziɣ. Ger wid d-ssnubbgen, "Ǧamal Benɛuf", amyaru, amuggay, amdyaz i qeddcen di tdukkla tadesant "Numidia" n Wehran, d-yennan awal-is deg usarag d-yewwi ɣef usenṭel : "A...
(i t-id-yesẓergen d admin)

"Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
"Kimi Wa Pet" d " joseimanga " n Yayoi Ogawa d-yeffɣen di Japon ger 2000 d 2005. D amanga yettwasnen di tmura usamar imixfiw. I tid d wid yerran ad t-ɣren s teqbaylit, nessiẓreg-it deg wesmel n imyura.net ...
(i t-id-yesẓergen d Lidya A. W.)

BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
Tadyant n tmezgunt-a tebna ɣef yiwet twacult, ladɣa sin iɛeggalen seg-s. Amenzu deg-sen d Bu tmelɣiɣt. D netta i d aqerruy n twacult, d imḍebber zuni. Maca, d acu ara d-yekken seg wuzlig n wallaɣ, ɣas ma d bu umelɣiɣ i yella? Wis-sin d Bu tselɣiɣt, d...
(i t-id-yesẓergen d admin)

Tafsut Nni
Akken bɣun ilin wawalen d aɣ-izuznen ɣas nettu-ten akken bɣun ilin wawalen d-yekkan d afrag gar-aneɣ nefka-ten d asfel mgal tisfi i aɣ-ibernen tiyersi  
(i t-id-yesẓergen d mexluf)

Tamacahut n yitran II
Tamacahut-agi ḥekkun-tt wid yecfan, di tlemmast n wuḍan seddaw yitran. D tamacahut n yiwen umennay i deg ttasmen ula d wat igenwan, tahuski, tazmert d temẓi. Imi t-yessufeɣ baba-s agellid si lɛerc, yunnag ar tmura n lewḥuc d izerman wer tugdi, wer ...
(i t-id-yesẓergen d Lidya A. W.)

Creḍ ulawen qeblen
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Creḍ ulawen qeblen Asmuḥyet n tezlit "Hymne à L'amour" n Édith Piaf. Sγur Sεid At Mεemmer  
(i t-id-yesẓergen d admin)

Deg wezniq-nneγ
Deg wezniq-nneγ Asmuḥyet n tezlit "Dans ma rue" tecna Edith Piaf Sγur Sεid At Mεemmer  
(i t-id-yesẓergen d admin)

A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu! Asmuḥyet n tezlit "Dans l'eau de la claire fontaine"  - Georges Brassens - Sγur Sεid At Mεemmer
(i t-id-yesẓergen d admin)

Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
Ayen akka i d-iḍerrun deg tmurt n Imẓabiyen, yekka-d nnig n tsertit. Yufrar-d am lɛar gar watmaten-is; adabu n Lezzayer am yal tikelt, mi ilaq ad yefru aɣbel, mi ilaq ad inadi tifrat i ubaxix i d-yurew ad yernu ad d-yarew win i t-yugaren.
(i t-id-yesẓergen d IRNATENE)

"Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
Di tullisin-a i aɣ-d-yugem Murad Irnaten si tala n teqbaylit-is, nessaram ur tettɣar ara, udmawen ulin isawnen, ṣṣubben ikesran, cerhen, nnuɣnan, run, ḍṣan, urgan akken llan yemdanen di tmetti taqbaylit. Meqqrit tirga-nsen akken meqqrit tirga d lebɣi...
(i t-id-yesẓergen d admin)

Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
Aḍris-agi d tukkist seg wayen d-yura MAX STIRNER deg udlis-ines "Der Einzige und sein Eigentum" (Winna kan d wayla-s), suqqleɣ-tt-id si tefransist ar tinna-nneɣ.
(i t-id-yesẓergen d YirTaqcict)

 
spacer
 
Tamedyazt
 
 
BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
Tadyant n tmezgunt-a tebna ɣef yiwet twacult, ladɣa sin iɛeggalen seg-s. Amenzu deg-sen d Bu tmelɣiɣ...
Tafsut Nni
Akken bɣun ilin wawalen d aɣ-izuznen ɣas nettu-ten akken bɣun ilin wawalen d-yekkan d afrag gar-ane...
 
spacer
 
 
 
 
Summa: $13.82
Awwaḍ 3-5 business days
     
"Ur d iyi-ttaket ara awal" d azwel n wamud-agi isefra ideg llan semmus d mraw isefra n temsal ssya d ssyahin, maca, ur d iyi-ttaket ara awal!
 
spacer
Tamenzut
Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -

Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel -
- Sεid At Mεemmer -

A yemma d lawan n lmut
Dεu-yi a d-teqqel tefsut
Wa nnaγ tuγal-d Lyaqut
A bu tberna eğğ-iyi tiqit
Ad tt-ssdendneγ tameddit
Tuγal-d Lyaqut, a tawaγit

...Aḍris akken ma yella
Amattak amecṭuḥ Asmuḥyet n "Petit pédé" - Renaud Séchan - ( Sεid At Mεemmer )

 

Teğğiḍ-n ẓẓmik n taddart Tisusaf,
rregmat d imečči
Tukksa n leqder d tγeddart
D imawlan iγef ttaḍṣan lγaci
Di temẓi-k mi akken tfaqeḍ
Mačči am wiyaḍ ay telliḍ
Teḥkiḍ-as i yemma-k mi txaqeḍ
War ma ḥeḍreγ ẓriγ ay tesliḍ
Ay amattak amecṭuḥ
...Aḍris akken ma yella
Tikti d tmetti taqbaylit

 

Tawenza n tmurt n Yiqbayliyen mačči yiwet n tedyant i yezrin fell-as di semmusan (50) iseggasen-agi ineggur. Yerna, agdud aqbayli ur yelli d win iεezlen iman-is ɣef umaḍal. Timsal-agi ssawḍent tikti d tmetti taqbaylit ad beddlent. Atan ihi amek ttwaliɣ tikti d tmetti taqbaylit...

 


...Aḍris akken ma yella
Agzul usarag "Amzgun d yelmeẓyen" n Waqbu (Yulyu 2014)

Di yulyu 2014, ihegga-d wammas adelsan n Weqbu taẓrigt tis 10 n tfaska umzegun amaziɣ. Ger wid d-ssnubbgen, "Ǧamal Benɛuf", amyaru, amuggay, amdyaz i qeddcen di tdukkla tadesant "Numidia" n Wehran, d-yennan awal-is deg usarag d-yewwi ɣef usenṭel : "Amzgun d yelmeẓyen"...

...Aḍris akken ma yella
"Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit

Kimi Wa Pet"Kimi Wa Pet" d " joseimanga " n Yayoi Ogawa d-yeffɣen di Japon ger 2000 d 2005. D amanga yettwasnen di tmura usamar imixfiw. I tid d wid yerran ad t-ɣren s teqbaylit, nessiẓreg-it deg wesmel n imyura.net ...

...Aḍris akken ma yella
AKRAREN (Rezki Rabia)

AKRAREN 
(J. Brel :les moutons)A tin yeksan deg at meεεuc
Seg zik i ɣuceɣ akraren
Am win yelsan “aṭeṛbuc
Am bu taḍuṭ mellulen
Am win yeččan aqeṛquc
Neɣ win yesεan sin iḍaṛen
D aqejun i ten inehren
Neɣ d aεekkaz n ijadarmiyen
Γur-i rebbi nsen yiwen
Acku ɣuceɣ akraren

...Aḍris akken ma yella
BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT

Tadyant n tmezgunt-a tebna ɣef yiwet twacult, ladɣa sin iɛeggalen seg-s. Amenzu deg-sen d Bu tmelɣiɣt. D netta i d aqerruy n twacult, d imḍebber zuni. Maca, d acu ara d-yekken seg wuzlig n wallaɣ, ɣas ma d bu umelɣiɣ i yella? Wis-sin d Bu tselɣiɣt, d mmi-s n gma-s n Bu tmelɣiɣt, yekker-d d agujil.

 

 

...Aḍris akken ma yella
Tafsut Nni

Akken bɣun ilin wawalen d aɣ-izuznen ɣas nettu-ten
akken bɣun ilin wawalen d-yekkan d afrag gar-aneɣ
nefka-ten d asfel mgal tisfi i aɣ-ibernen tiyersi

 

...Aḍris akken ma yella
TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014

TIYERSI d ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim (Messaoudene Fahim).

Yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014, deg-s 38 n yisefra.

Tazwert-is n Farida At Ucelhab.

...Aḍris akken ma yella
Tamacahut n yitran II

Tamacahut-agi ḥekkun-tt wid yecfan, di tlemmast n wuḍan seddaw yitran.

D tamacahut n yiwen umennay i deg ttasmen ula d wat igenwan, tahuski, tazmert d temẓi.

Imi t-yessufeɣ baba-s agellid si lɛerc, yunnag ar tmura n lewḥuc d izerman wer tugdi, wer unezgum...

 

...Aḍris akken ma yella

 

"Max und Moritz", yekcem Sεid gar-asen, yerra-ten d Warek d Wasin, yewwi-ten-id s wesmuḥyet, uγalen am akken seg zik gar-aneγ i d-kkren, nekkni nekkr-d gar-asen, ssnen-aγ nessen-iten.

 

"Max und Moritz", yekcem Sεid gar-asen, yerra-ten d Warek d Wasin, yewwi-ten-id s wesmuḥyet, uγalen am akken seg zik gar-aneγ i d-kkren, nekkni nekkr-d gar-asen, ssnen-aγ nessen-iten.

Isalen
TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
TIYERSI d ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim (Messaoudene Fahim). Yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014, deg-s 38 n yisefra. Tazwert-is n Farida At Ucelhab.
(i t-id-yesẓergen d admin)

  Asefru:*1976*  

 

 

 

Asefru yura Smaεil Mejbeṛ deg useggas 1976

 

"Ini-yas i yemma"!
 
"Fkiγ tudert-iw d asfel, rran fell-i tibbura.
Ur ẓerreγ iṭij d wedfel, tilelli-w di tsura.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Ssugten fell-i tisluqbatin, am yiḍan sseglafen.
Di rregmat d tkerkas ur ğğin, di « creε » s tmettant i d iyi-yeṭṭfen.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Xas di lḥebs nnuγniγ, ayen zerεeγ yessegm-d.
Tennerna tutlayt-nneγ, tarwa umaziγ tbedd.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
- Akken tamaziγt ad tili.
-Akken Tamazγa ad tili.
                                   -Akken Amaziγ ad yili.
Fkiγ tudert-iw d asfel.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma"!!!

 

 

 

 

Asefru yura Smaεil Mejbeṛ deg useggas 1976

 

"Ini-yas i yemma"!
 
"Fkiγ tudert-iw d asfel, rran fell-i tibbura.
Ur ẓerreγ iṭij d wedfel, tilelli-w di tsura.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Ssugten fell-i tisluqbatin, am yiḍan sseglafen.
Di rregmat d tkerkas ur ğğin, di « creε » s tmettant i d iyi-yeṭṭfen.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Xas di lḥebs nnuγniγ, ayen zerεeγ yessegm-d.
Tennerna tutlayt-nneγ, tarwa umaziγ tbedd.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
- Akken tamaziγt ad tili.
-Akken Tamazγa ad tili.
                                   -Akken Amaziγ ad yili.
Fkiγ tudert-iw d asfel.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma"!!!

 

Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s