Ilugan n tira
 
Tirni
 
 
Creḍ ulawen qeblen
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Creḍ ulawen qeblen Asmuḥyet n tezlit "Hymne à L'amour" n Édith Piaf. Sγur Sεid At Mεemmer  
(i t-id-yesẓergen d admin)

Deg wezniq-nneγ
Deg wezniq-nneγ Asmuḥyet n tezlit "Dans ma rue" tecna Edith Piaf Sγur Sεid At Mεemmer  
(i t-id-yesẓergen d admin)

A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu! Asmuḥyet n tezlit "Dans l'eau de la claire fontaine"  - Georges Brassens - Sγur Sεid At Mεemmer
(i t-id-yesẓergen d admin)

Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
Ayen akka i d-iḍerrun deg tmurt n Imẓabiyen, yekka-d nnig n tsertit. Yufrar-d am lɛar gar watmaten-is; adabu n Lezzayer am yal tikelt, mi ilaq ad yefru aɣbel, mi ilaq ad inadi tifrat i ubaxix i d-yurew ad yernu ad d-yarew win i t-yugaren.
(i t-id-yesẓergen d IRNATENE)

"Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
Di tullisin-a i aɣ-d-yugem Murad Irnaten si tala n teqbaylit-is, nessaram ur tettɣar ara, udmawen ulin isawnen, ṣṣubben ikesran, cerhen, nnuɣnan, run, ḍṣan, urgan akken llan yemdanen di tmetti taqbaylit. Meqqrit tirga-nsen akken meqqrit tirga d lebɣi...
(i t-id-yesẓergen d admin)

Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
Aḍris-agi d tukkist seg wayen d-yura MAX STIRNER deg udlis-ines "Der Einzige und sein Eigentum" (Winna kan d wayla-s), suqqleɣ-tt-id si tefransist ar tinna-nneɣ.
(i t-id-yesẓergen d YirTaqcict)

"Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Feṭṭiwej, "tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" d tamcahut yura John Burningham, i d-terra Djidji Nait ɣer&...
(i t-id-yesẓergen d admin)

Ça va pas non !!!!
Wagi d yiwen ččaqlala isem-is « Kamal », qqaren-as di taddart « Kamala », neɣ « Kamala taqcict ». Yewwas yekcem ɣer yiwen ubiruṭaba yezga-d di tizi wezzu, yebɣa a d-yaɣ ẓẓalamiṭ.   Kamala : efk-iyi-d ẓẓalamiṭ Amzenzi : ul...
(i t-id-yesẓergen d YirTaqcict)

L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
(i t-id-yesẓergen d admin)

Aneɣrim
Iqqim-d d tama-w. D aberrani ula d netta di tmurt n medden, d abudali, neɣ akken i wen-yehwa semmit-as...
(i t-id-yesẓergen d Ǧǧǧiga)

TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Ass-a d ass swayes ara d-nesmektit s Yeqbayliyen azemz n tlalit n win swayes yecreh wul n twenza n tutla...
(i t-id-yesẓergen d admin)

ṭṭbel
 Mara k-inin kecc d  ṭṭbel!  Acu kan  ṭṭbel ulac apianu ur t-nli.      
(i t-id-yesẓergen d nacyabrus)

 
spacer
 
Tamedyazt
 
 
Creḍ ulawen qeblen

Creḍ ulawen qeblen

Asmuḥyet n tezlit "Hymne à L'amour" n Édith Piaf.

Sγur Sεid At Mεemmer

 


Deg wezniq-nneγ

Deg wezniq-nneγ

Asmuḥyet n tezlit "Dans ma rue" tecna Edith Piaf

Sγur Sεid At Mεemmer

 


 
spacer
 
 
 
 
M iγiγden sɣur Sεid At Mεemmer
Summa: $7.01 (mya dduru)
Awwaḍ 3-5 wussan
Asmuḥyet M iγiγden d tamacahut Aschenputtel / Cendrillon uran watmaten Grimm, atta tura s teqbaylit d tajmilt i Jean-Marie Dallet. S. A. M.
 
 
spacer
Tamenzut
Lvachir Vouchlaghem - Ayen Akka

...Aḍris akken ma yella
Creḍ ulawen qeblen

Creḍ ulawen qeblen

Asmuḥyet n tezlit "Hymne à L'amour" n Édith Piaf.

Sγur Sεid At Mεemmer

 

...Aḍris akken ma yella
Deg wezniq-nneγ

Deg wezniq-nneγ

Asmuḥyet n tezlit "Dans ma rue" tecna Edith Piaf

Sγur Sεid At Mεemmer

 

...Aḍris akken ma yella
A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!

A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
Asmuḥyet n tezlit "Dans l'eau de la claire fontaine" 
- Georges Brassens -
Sγur Sεid At Mεemmer


...Aḍris akken ma yella
Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!

Ayen akka i d-iḍerrun deg tmurt n Imẓabiyen, yekka-d nnig n tsertit. Yufrar-d am lɛar gar watmaten-is; adabu n Lezzayer am yal tikelt, mi ilaq ad yefru aɣbel, mi ilaq ad inadi tifrat i ubaxix i d-yurew ad yernu ad d-yarew win i t-yugaren.

...Aḍris akken ma yella
"Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com

Di tullisin-a i aɣ-d-yugem Murad Irnaten si tala n teqbaylit-is, nessaram ur tettɣar ara, udmawen ulin isawnen, ṣṣubben ikesran, cerhen, nnuɣnan, run, ḍṣan, urgan akken llan yemdanen di tmetti taqbaylit. Meqqrit tirga-nsen akken meqqrit tirga d lebɣi n Murad Irnaten. Yal tullist d tanagit ɣef kra n tallit, yal tullist d timlilit akked uẓar n teqbaylit, d tamsirt si temsirin n tudert, d tudert i tutlayt taqbaylit.

...Aḍris akken ma yella
Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER

Aḍris-agi d tukkist seg wayen d-yura MAX STIRNER deg udlis-ines "Der Einzige und sein Eigentum" (Winna kan d wayla-s), suqqleɣ-tt-id si tefransist ar tinna-nneɣ.

...Aḍris akken ma yella
"Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com

Feṭṭiwej, "tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" d tamcahut yura John Burningham, i d-terra Djidji Nait ɣer  teqbaylit, s usuneɣ, i warrac iqbayliyen d wid yebɣan ad lemden tutlayt-a. I warrac akk yesɛan si 3 ɣer 6 n iseggasen, i wakken ad issinen, s tutlayt-nsen, d acu i d anamek n wayeḍ, ad lemden amek ara t-qeblen gar-asen, ara t-qadren, akken yebɣu yili yemgarad fell-asen. I warrac-nneɣ uḥricen.

Tazwart-is n Sɛid At Mɛemmer

...Aḍris akken ma yella
Ça va pas non !!!!

Wagi d yiwen ččaqlala isem-is « Kamal », qqaren-as di taddart « Kamala », neɣ « Kamala taqcict ». Yewwas yekcem ɣer yiwen ubiruṭaba yezga-d di tizi wezzu, yebɣa a d-yaɣ ẓẓalamiṭ.

 

Kamala : efk-iyi-d ẓẓalamiṭ

Amzenzi : ulac ẓẓalamiṭ

Kamala : ihi awi-d abriki

Yefka-yas-t-id yenna-yas : awi-d tura xemsalaf

...Aḍris akken ma yella
Izem d tsedda

 

Ass-a bɣiɣ ad mmeslayeɣ ɣef yizem d tsedda.
D ayen yettwassnen di tuddar n leqbayel merra; mi ara d-yaf yiwen argaz (tameṭṭut) yesɛan tabɣest neɣ ayen yelhan, ad s-yini "kečč (kemm) d izem (tasedda)". Nniɣ-awen-d yakan awalen-agi d tbelɛiṭ ɣur-i ur iyi-tuminem ara. Maca yella wayen yugaren aya

...Aḍris akken ma yella

 

"Max und Moritz", yekcem Sεid gar-asen, yerra-ten d Warek d Wasin, yewwi-ten-id s wesmuḥyet, uγalen am akken seg zik gar-aneγ i d-kkren, nekkni nekkr-d gar-asen, ssnen-aγ nessen-iten.

 

"Max und Moritz", yekcem Sεid gar-asen, yerra-ten d Warek d Wasin, yewwi-ten-id s wesmuḥyet, uγalen am akken seg zik gar-aneγ i d-kkren, nekkni nekkr-d gar-asen, ssnen-aγ nessen-iten.

Isalen
Arraz Belɛid At Aɛli
Tiregwa, tasbeddit takanadit i Tmaziɣt tbereḥ-d s tulɣa n teẓrigt tamezwarut, 2013-2014, n temsizelt n tira n tullisin neɣ Arraz Belɛid At Aɛli. S weskkar n warraz-a sɣur tasbeddit Tiregwa tebɣa ad terr tajmilt i yiwen wemyaru ameqqran, wagi...
(i t-id-yesẓergen d host)

  Asefru:*1976*  

 

 

 

Asefru yura Smaεil Mejbeṛ deg useggas 1976

 

"Ini-yas i yemma"!
 
"Fkiγ tudert-iw d asfel, rran fell-i tibbura.
Ur ẓerreγ iṭij d wedfel, tilelli-w di tsura.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Ssugten fell-i tisluqbatin, am yiḍan sseglafen.
Di rregmat d tkerkas ur ğğin, di « creε » s tmettant i d iyi-yeṭṭfen.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Xas di lḥebs nnuγniγ, ayen zerεeγ yessegm-d.
Tennerna tutlayt-nneγ, tarwa umaziγ tbedd.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
- Akken tamaziγt ad tili.
-Akken Tamazγa ad tili.
                                   -Akken Amaziγ ad yili.
Fkiγ tudert-iw d asfel.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma"!!!

 

 

 

 

Asefru yura Smaεil Mejbeṛ deg useggas 1976

 

"Ini-yas i yemma"!
 
"Fkiγ tudert-iw d asfel, rran fell-i tibbura.
Ur ẓerreγ iṭij d wedfel, tilelli-w di tsura.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Ssugten fell-i tisluqbatin, am yiḍan sseglafen.
Di rregmat d tkerkas ur ğğin, di « creε » s tmettant i d iyi-yeṭṭfen.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
Xas di lḥebs nnuγniγ, ayen zerεeγ yessegm-d.
Tennerna tutlayt-nneγ, tarwa umaziγ tbedd.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma!
 
- Akken tamaziγt ad tili.
-Akken Tamazγa ad tili.
                                   -Akken Amaziγ ad yili.
Fkiγ tudert-iw d asfel.
Ini-yas ! Ini-yas i yemma"!!!

 

Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s